Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Takst, Tilstandsanalyse /

Eierskifteraport.

Tilstandsrapport eller verditakst


Et av de største konfliktområdene i etterkant av et boligsalg er våtrom.

Våtrom er den bygningsdelen som det knyttes størst usikkerhet til, og dermed kanskje det viktigste å få kontrollert i forbindelse med boligsalg. Det er også en bygningsdel man finner i alle typer boliger, enten den ligger midt i byen eller midt på landet. Men hvor grundig er de tilgjengelige undersøkelsene for de som skal selge sin bolig.